reklama
cz / EN / esp

Židovští gayové: Zachraňuje je před peklem příběh o Davidovi a Jonatánu?

Problém homosexuality se netýká pouze křesťanství nebo islámu. Velká debata na téma lásky mezi stejným pohlavím probíhá i v židovských kruzích.

reklama

Z předchozích článků z minisérie víte, že informace mám podložené dalšími servery a odkazy na náboženské spisy. Nejinak tomu je i v případě polemiky mezi homosexualitou a judaismem.

 

Ač se to bude zdát otravné a předvídatelné, i judaismus nabízí mnoho pohledů na homosexualitu. Vrátíme-li se ke článku o křesťanství, vybavíme si verše z knihy Leviticus ve Starém zákoně, kde se o vztahu muže s mužem píše: „Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.“ (Lv 18,22) a „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti. Musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“ (Lv 20,13). Ano, stejně nekompromisní jako islámský Korán, že? O příběhu měst Sodomy a Gomory už se raději nebudu zmiňovat vůbec. Tam z předchozích článků minisérie víme, jaký je názor na hříšníky.  Homosexualitou v židovství neopovrhuje pouze biblická Tóra, nýbrž též biblický Tanach a další duchovní spis Židů, Talmúd. Podle Tanachu je nepřípustné pouze cizoložství mezi muži. Talmúd však zahrnuje i lesby. Homosexualitu zavrhuje i Maimonides v halachickém kodexu známém jako Mišne Tora. Jediné pozitivum pro gaye a lesby najdeme v 2. knize Samuelově Starého zákona. Ve verši 1:26 král David praví svému příteli Jonatánovi: „Stýská se mi po tobě, bratře Jonatáne, byl jsi ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen.“ Díky králi Davidovi tak nemusí Židé-gayové tesknit. Nebo ano?

 

Abychom mohli Davidův příběh obhajovat, či naopak, je třeba nahlédnout i pod pokličku příprav a shromažďování spisů Tóry a Talmúdu. Starý zákon byl obecně sepsán dávno před vznikem antického Řecka a Říma. Vznik prvních záznamů Tóry (a potažmo Talmúdu) se traduje do období Mezopotámie a Babylónie, kdy otroctví bylo běžnou věcí. Byť už ve starověku nebyl homosexuální styk přípustný, existovalo pár výjimek. Především mezi sexuálním vztahem sociálně výše postaveným občanem a otrokem. Jestliže byl občan svobodný a pěstoval si kult dominantnosti, pak bylo zcela zřejmé, že otrok byl nucen uspokojit touhy svého pána. Naopak muži ve svazku manželském nesměli ponižovat své ženy, natožpak otroky. V tom případě s Talmúdem i Tórou v otázce homosexuality souhlasím. Nejde zde o ukojení potřeb a něco přijatelného, nýbrž o prachobyčejné ponížení otroků. Více o problematice judaismu a homosexuality ve starověku najdete na serveru http://zidvpraxi.blogspot.cz/2016/06/homosexualita-zidovstvi.html, z něhož jsem parafrázoval.

 

Odstavce výše zahrnují jeden ze tří proudů judaismu – ortodoxní. O životě homosexuálních Židů a vztahů ortodoxních rabínů k homosexualitě pojednává dokumentární film Sandi Simcha DuBowskiho Trembling Before G-d. O ortodoxní pozici Židů k homosexualitě vypráví též jeden příběh z knihy Love, Marriage and Jewish Families: Paradoxes of a Social Revolution. Kniha popisuje situaci dvou mužů, žijících v registrovaném partnerství, kteří spolu vychovávají tři děti. Jedno ze starších dětí se chce zapsat na moderně ortodoxní střední školu a je odmítnuto právě kvůli "rodinným poměrům", zatímco jeho mladší sourozenec bez problémů navštěvuje školu vedenou lubavičskými chasidy.

 

Dalšími z proudů židovství lze zmínit konzervativní a reformní judaismus. Konzervativní směr židovství je vůči homosexuálům otevřený, nicméně až do roku 2006 nebyl věřícím udělen statut rabína. Naopak reformní Židé statut kantora i rabína pro gaye i lesby schvalovali již v devadesátých letech. Byť se  otázce udělení statutu rabín gayům a lesbám věnovali reformisté i konzervativci až v devadesátých letech, za prvního gay rabína lze považovat Lionela Blue. Ten se ke své sexuální orientaci přihlásil roku 1960. První lesbickou rabínkou se stala Stacy Offner v roce 1988. Reformisté se též roku 1972 zasloužili o založení první gay synagogy v Los Angeles. Zde každoročně oddávají miliony věřících homosexuálních Židů. Konzervativci a reformisté mají přes rozdílné pohledy mnoho společného. Homosexuálové mohou být bez omezení členy náboženských obcí a vykonávat jakékoliv náboženské funkce (včetně rabínské), jejich děti navštěvují náboženské školy a pokud dvojice adoptuje nežidovské dítě, jeho konverze probíhá stejně jako u heterosexuálního páru.

 

Jedním z představitelů ortodoxního židovství, který vychovává malé dítě se svým manželem je rabín Steven Greenberg. Greenberg společně se svým partnerem vychovává dvou a půl letou Amalii. V článku „Co když je ortodoxní rabín gay?“ časopisu Reflex popisuje Greenberg rozdělení rolí v domácnosti a poodhaluje také něco málo ze svého soukromí. Reflex vypraví o psaní Greenbergovi eseje roku 1993. Greenberg o eseji říká: „Když byli ostatní chlapci okouzleni dívkami, byl jsem okouzlen učením Tóry. Byl jsem nadšen rozlehlostí rabínských argumentů, imaginativní hrou se slovy a požadavkem poznat význam všeho. Mou spásou byl zákaz „negiah“, tedy zákaz obejmout, políbit nebo se jen dotknout dívky. Předmanželský sexuální zdrženlivost podle halachy (židovského náboženského práva) byla perfektní maskou a to nejen před světem, ale i před sebou samotným.“

 

Greenberg se snaží (stejně jako Blue nebo Offner) „bořit mýty“ ortodoxních rabínů. V roce 1996 založil studijní skupinu gayů, která se zabývá texty Talmúdu a jeho vztahu k homosexuálům. List Haaretz položil Greenbergovi otázku, zda by bylo řešením, kdyby se ortodoxní gayové vzdali některých sexuálních praktik, které se stavějí proti tomu, co říká halacha a tak by neporušovali rabínský zákaz. Na to odpovídá analogií: „Může rabín oddat pár, který nebude chodit do mikve (rituální lázně) a nebude dodržovat zákony rodinné čistoty? Zákaz se vztahuje na to všechno. Ale přesto jsou rabíni ochotni nechat lidi vést svůj soukromý život mezi sebou a mezi nimi a Bohem podle vlastní náboženské iniciativy. Proč se k nám nechovají stejně? Řeknou, co je dovoleno a co je zakázáno podle halachy a my, členové gay komunity, budeme zápolit s těmito verši a vytvoříme v našich ložnicích posvěcený sexuální život stejně tak, jako to dělají heterosexuálové. Všechno, co chci, je jen to, aby se s námi zacházelo stejně jako s každým heterosexuálním párem. Rabín vám dá pokyn dodržovat zákon, a vy budete dělat to nejlepší, a nikdo nebude strkat nos do toho, co se děje ve vaší ložnici.“ (Veškeré informace o Stevenu Greenbergovi pocházejí z článku Co když je ortodoxní rabín gay? časopisu Reflex.)

 

Zdá se, že nejen král David, ale i Greenberg vnesli svěžího ducha do judaismu, alespoň v případě LGBT komunity. Po Greenbergovi se k homosexualitě přihlásilo více rabínů a rabínek. Dosud poslední „veřejně přiznanou“ lesbičkou-rabínkou je Deborah Waxman (coming out v r. 2013), za rabíny-gaye lze jmenovat Denise Egera (coming out v r. 2015). Stejně jak v křesťanství a islámu, tak i judaismus nabízí četné studie věnované homosexualitě. Za přečtení stojí Gay, Jewish, or Both?: Sexual Orientation and Jewish Engagement (Steven Cohen, Caryn Aviv a Ari Y. Kelman) a Homosexuality: A Case Study in Jewish Ethics (Elliot N. Dorff, David Novak a Aaron L. Mackler).  Podle narůstajícího počtu coming outů mezi rabíny a „boření mýtů“ ortodoxních Židů, lze soudit, že současný judaismus je k homosexuálům velice přívětivý. Troufal bych si říct, že postoj věřících Židů k homosexuálům je „nejkladnějším“ ze všech dosud probíraných náboženství. Uvidíme, jestli se k homosexualitě obdobně vyjadřují i buddhismus a hinduismus, o nichž bude řeč příště. Právě „východními“ náboženstvími hodlám tento miniseriál uzavřít.

 

Video: Dokumentární film Trembling Before G-d

Tomáš Masař, foto youtube.com, facebook.com / 28.10.2016
Související
reklama

Komentáře k článku

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme však, aby diskuse měly smysl. Proto vás prosíme, diskutujte slušně a k tématu článku. Příspěvky, které ve slušné a kultivované diskuzi nemají místo, mažeme.

Nový komentár

Mark 27.07.2019
Gay seznamka www.all4gay.club
reklama

reklama

reklama


Najdete na FreshGayMag